Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Váci Harmónia Kórus/Vác Harmony Choir, Hungary

21.06.2016  |  praguefestival

Váci Harmónia Kórus/Vác Harmony Choir, Hungary
Conductor: Andrea Prugli
The choir was founded in 1964 – now there are 40 members aged 14 to 60 in the choir.