Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Gallery

Photos from Summer Choral Meeting 2017

We will add photos of Prague Summer Choral Meeting 2017 very soon: in the meantime, please have a look at our festival FB page: http://www.facebook.com/praguechoralmeeting   as well as on FB page of our dear photographer friend John Smith… fotografie