Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: L' Ensemble Vocal Lyricanto, Belgium

21.06.2016  |  praguefestival

L' Ensemble Vocal Lyricanto, Belgium
Conductor: Jeanne Lhote
The Vocal Ensemble "Lyricanto et ses solistes" was founded 25 years ago. It combines music from past to present.