Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Chamber choir „Salve“, from Elektrėnai, Lithuania

21.06.2016  |  praguefestival

Chamber choir „Salve“, from Elektrėnai, Lithuania
Conductor: Regina Bartkienė
The Choir “Salve” (in Latin: „Hello”) was formed at the Queen Mary Sufferer Church in the city called Elektrenai in September 1995 The choir`s repertoire includes only sacred music.