Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Prague Summer Choral Meeting 2016: Canto Firme de Tomar

21.06.2016  |  praguefestival

Canto Firme de Tomar - one of 3 participants of Prague Summer Choral Meeting 2016 from Portugal

Conductor: António de Sousa

The choir was founded within Philharmonic Society Band in Tomar.