Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

„Youth of Jüri Gymnasium“ - One of the Youngest Ensembles in This Year´s Festival

10.05.2016  |  praguefestival Updated: 13.06.2016

Two young Estonian groups will dance together as Estonian Youth Folk Dance Group „Youth  of  Jüri Gymnasium