Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Polish Folk Dance Group from Rudna

26.04.2017  |  praguefestival

Polish folklore will be represented at our festival by the Zespół Folklorystyczny „Sasanka” from Rudna