Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Polish Children´s Folk Dance Group

15.05.2019  |  praguefestival

Folklore Group  "Mali Poligrodzianie" is coming to our festival from Poznan, Poland