Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Mixed Choir of Audru Commune

14.05.2016  |  praguefestival Updated: 13.06.2016

Mixed Choir of Audru Commune - it is a female ensemble, Estonian zither ensemble and folk music group - their  program can be put together from cross-section of Estonian folk song, instrumental pieces as well as folk music arrangements