Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Folk Dances of German Minorities in Eastern and Southern Europe

11.05.2016  |  praguefestival Updated: 13.06.2016

Volkstanzkreis “Klingender Bogen” will present dances of German speaking population in eastern and southern Europe