Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

First Australian Ensemble at Prague Folklore Days

17.07.2018  |  praguefestival

Dancers from the O’SHEA-RYAN IRISH DANCERS come from many regions in Victoria in the southern part of Australia - we are happy they are performing also at our festival this year!