Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Estonian FDG "Hoispuu" from Audru Commune

30.05.2016  |  praguefestival Updated: 16.06.2016

folklore group “Hoiuspuu” - traditional dances and songs of Estonia, especially women´s dances are the specialty of this ensemble formed in 1996