Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Beautiful Costumes from Transylvania

31.05.2017  |  praguefestival

Siebenburger Tanzgruppe aus Bayer - a Bavaraian  dance ensemble with traditional costumes and dances from Transylvania, their old home country