Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Auspices of Prague 1

31.05.2017  |  praguefestival

we are very happy that the Mayor of the Prague´s  central district of Prague 1 has confirmed auspices for Prageu Folklore Days 2017