Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Auspices of Prague 1

05.02.2019  |  praguefestival

We are very happy that the Mayor of Prague 1 Mg. Pavel Čižinský has issued auspices to Prague Folklore Days aking traditionally place in the very heart of Prague!