Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Auspices of Czech President

25.04.2019  |  praguefestival

Like every year, our festival is honoured by the auspices of the President of Czech Republic Mr. Miloš Zeman