Compositions of Antonín Dvořák for Choirs

 

Children´s, Girl´s and Female Choirs

 

Ruské písně /  Russian Songs

(Povylétla holubice, Čím jsem já tě rozhněvala, Mladá, pěkná krasavice,, Cožpak, můj holoubku, Zkvétal, zkvétal v máji, Jako mlhou se tmí, Ach, vy říčky šumivé, Mladice ty krásná, Po matušce, mocné Volze, Na políčku bříza tam stála, Vyjdu já si podle říčky, Na tom našem náměstí, Já si zasil bez orání, Oj, ty luční kačko malá, V poli zrají višně, Oj, kráče havran černý)

Moravské dvojzpěvy, op. 32/Moravian Doublesongs, op. 32

(A já ti uplynu, Veleť, vtáčku, Dyby byla kosa nabróšená, Slavíkovský polečko malý, Holub na javoře, Voda a pláč, Skromná, Prsten, Zelenaj se, zelenaj, Neveta, Šípek)

Čtyři dueta, op. 38/ Four Duets, op. 38

(Možnost, Jablko, Věneček, Hoře, s cyklem vyšly ještě dvojzpěvy Život vojenský, Na tej našej střeše)

 

Dívčí a ženské sbory / Girl´a ad Female Choirs

 

Pět sborů pro ženské hlasy/Five Choirs for Female Voices

 (Dvořákovy úpravy Moravských dvojzpěvů pro čtyřhlas a cappella)

(Dyby byla kosa nabróšená, Šípek, Holub na javoře, Veleť, vtáčku, Zelenaj se, zelenaj)

Napadly písně, Vyběhla bříza běličká (arr. J. Laburda, úpravy dvou částí z cyklu V přírodě pro čtyřhlas a cappella)

 

Smíšení sbory/Mixed Choirs

 

V přírodě, op. 63/In Nature op. 63

(Napadly písně v duši mou, Večerní les rozvázal zvonky, Žitné pole, Vyběhla bříza běličká, Dnes do skoku a do písničky)

Čtyři sbory pro smíšené hlasy, op. 29 / Four Choirs for Mixed Voices, op. 29

(Místo klekání, Ukolébavka, Nepovím, Opuštěný)

Šest Moravských dvojzpěvů pro smíšený sbor a klavír (upravil L. Janáček)/ Six Moravian Doublesongs, op. 29 for mixed Choir and Piano (arr. By L. Janacek)

(Dyby byla kosa nabróšená, Slavíkovský polečko malý, Holub na javoře, V dobrým sme se sešli, Šípek, Zelenaj se, zelenaj)

 

Mužské sbory/Male Choirs

 

Tři mužské sbory na lidové texty, op. 43/Three Male Choirs on Folk Texts, op. 43

(Žal, Divná voda, Děvče v háji)

Věneček sborových písní na slova české a moravské  lidové poezie, op. 41/ A Garland of Choral Songs on Czech and Moravian folk Poems, op. 41

(Zavedený ovčák, Úmysl milenčin, Kalina, Český Diogenes)

Sborové skladby pro mužské sbory/Choir Compositions for Male Choirs

(Převozníček, Milenka travička, Huslař)

Pět sborů na litevskou lidovou poezii, op. 27/Five3 Choirs on Lithuanian Folk Poetry, op. 27

(Pomluva, Pomořané, Přípověď lásky, Ztracená ovečka, Hostina)

Dvě irské písně/Two Irish Songs

(Drahý Konnor, Návštěva)

 
 
 
OK
The website uses only functional cookies to operate the site. We don't have statistics or campaigns that track site users.