Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Program for Advent Choral Meeting 2015 is Online

14.10.2015  |  praguefestival

We are happy to announce the program of concerts in thsi year´s Prague Advent Choral Meeting - attended by more than 50 different choirs from all corners of Europe! Please see it here