Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies pro fungování webu. Nemáme žádné statistiky ani kampaně, které sledují uživatele webu. 

Applications Closed

02.10.2016  |  praguefestival

We are happy to inform you that all applications to Prague Autumn Chjoral Meeting have been confirmed. Soon we will introduce all participating ensembles.